Geschiedenis 'De Kerkestee'

Uit een inspraakronde onder de bevolking bleek dat de boerderij “De Kerkestee”, die midden in De Kooistee kwam te staan, niet gesloopt mocht worden maar een kinderboerderij moest worden.

Boer Parlevliet heeft zich destijds persoonlijk ingezet dat de boerderij niet zou verdwijnen onder het opstormende bouw-geweld. Ook de gemeenteraad heeft toen der tijd het idee positief gesteund.

Het eerste deel van de kinderboerderij ‘De Kerkestee’ werd op zaterdag 27 maart 1982 geopend. De vereniging, die hoopte dat verbouwing van de boerderij door de inzet van 20 vrijwilligers binnen twee jaar zou zijn afgerond, had het plan om werkloze jongeren zinvol werk te laten verrichten.

Op de foto is te zien, dat de jeugd vanaf het begin betrokken is geweest bij de kinderboerderij. De boerderij stond er wel maar verder moest alles van de grond af aan opgebouwd worden en zo werd er flink actie gevoerd om geld binnen te halen voor een nieuwe schuur. Met kaplaarzen en zeer waarschijnlijk met rode boerenzakdoeken om hun hoofd gebonden en staande in de klei, werd het bord geplaatst met de roep om geld.  Dat het benodigde geld uiteindelijk ook binnengehaald is, blijkt wel uit het feit dat in 1983 de Wagenschuur geopend werd en “De Kerkestee” steeds meer op een kinderboerderij ging lijken. Nadat de officiële opening van de kinderboerderij “De Kerkestee” in 1982 eigenlijk niet meer was dan het hijsen van de vlag, de gebruikelijke toespraken en het bekijken van een zeer bescheiden veestapel, besloot het bestuur na de verbouwing van de Wagenschuur een soort ‘heropening’ te houden. Na meer dan bijna 40 jaar is kinderboerderij “De Kerkestee” flink uitgebreid en een heerlijk uitje voor de vele kinderen die de dieren regelmatig bezoeken. En als zodanig een groene oase is tussen de drukte van het winkelcentrum “De Struytsche Hoeck”` en de woonwijken “De Struyten” en “De Kooistee”.